การตั้งค่ามาตรฐาน: พ็อดคาสท์
ฟังวิธีที่ บริษัท ทั่วทั้งอุตสาหกรรมใช้การตรวจสอบทางสังคมของ SMETA เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา