สนามหญ้า

การบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บ: การจัดการการมีส่วนร่วม SBTi ของคุณ: ตั้งแต่การกําหนดเป้าหมายไปจนถึงการแสดงความคืบหน้า

ดูการอภิปราย 45 นาทีของเราเกี่ยวกับเส้นทางที่แตกต่างกันสําหรับการกําหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์และการอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุที่องค์กรของคุณอาจได้รับการร้องขอให้กําหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์และวิธีจัดการความคาดหวังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระหว่างความมุ่งมั่นการตั้งค่าและการบรรลุเป้าหมาย
ลงนาม

ติดต่อกับ SCS วันนี้!

ลงนาม