ให้ คำ ปรึกษา

เสริมสร้างการวางแผนเชิงกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ กว่าสามทศวรรษของความเป็นผู้นําและความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนเราได้ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติอาหารและการเกษตรธุรกิจและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นและภาคอุตสาหกรรมพลังงาน

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ