ให้ คำ ปรึกษา

พบกับความท้าทายในการให้คําปรึกษาผ่านการฝึกอบรมการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCS

บริการของเรา

เสริมสร้างการวางแผนเชิงกลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ กว่าสามทศวรรษของความเป็นผู้นําและความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนเราได้ให้บริการลูกค้าทั่วโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติอาหารและการเกษตรธุรกิจและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นและภาคอุตสาหกรรมพลังงาน

All Consulting Services

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

ให้ คำ ปรึกษา