เกี่ยวกับ SCS Southeast Asia

ผ่านสํานักงานอินโดนีเซียของเรา SCS Global Services ให้บริการรับรองตรวจสอบและทดสอบโดยบุคคลที่สามแก่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความเชี่ยวชาญในการป่าไม้, การประมง, การเกษตร, และการเรียกร้องการผลิตผ่านความหลากหลายของโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกรวมทั้ง FSC, MSC, การค้าที่เป็นธรรม, GlobalG.A.P. และอื่น ๆ อีกมากมาย พึ่งพาเราสําหรับความรู้ในระดับภูมิภาคการบริการลูกค้าที่เชื่อถือได้และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

บริการของ SCS Southeast Asia

ภาพวาดมนุษย์
บริการรับรองและรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านความยั่งยืน