ขั้นตอนที่ 1

การชําระเงินออนไลน์

เพื่อความสะดวกของคุณการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตสําหรับใบแจ้งหนี้สามารถทําได้ทางออนไลน์และดําเนินการผ่าน ConvergePay บริการผู้ค้าของเรา โปรดคลิกปุ่มชําระเงินเพื่อไปยังแบบฟอร์มการชําระเงิน

$
บัตรเครดิตที่ยอมรับ

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการชําระเงินโปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 800-326-3228 ทางโทรสารที่ 510-452-6890 หรือทางอีเมลที่บัญชีลูกหนี้