ขั้นตอนที่ 1

การชําระเงินออนไลน์

สําหรับการประชุมของคุณการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตสําหรับใบแจ้งหนี้สามารถทําได้ทางออนไลน์และประมวลผลผ่านบริการผู้ค้าของเรา ConvergePay โปรดคลิกปุ่มชําระเงินเพื่อกรอกแบบฟอร์มการชําระเงินต่อไป

$
บัตรเครดิตที่ยอมรับ

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการชําระเงินโปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 800-326-3228 ทางโทรสารที่ 510-452-6890 หรือทางอีเมลที่บัญชีลูกหนี้