การฝึกอบรมอาหารคุณภาพปลอดภัย (SQF)

SQF (อาหารคุณภาพปลอดภัย) ได้รับการรับรองความปลอดภัยของอาหารที่ได้รับการยอมรับจาก GFSI รหัส SQF ฉบับที่ 9 แนะนําแนวทางใหม่สําหรับการประเมินภาคอุตสาหกรรมอาหารแต่ละภาคที่มีข้อกําหนดที่กําหนดเองในรหัสแบบสแตนด์อโลนแยกต่างหาก: ปัจจัยพื้นฐานด้านความปลอดภัยของอาหารการผลิตหลัก (การผลิต) การผลิตการจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารการค้าปลีกและคุณภาพ  หลักสูตร SQF เตรียมซัพพลายเออร์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของการรับรอง 

สํารวจหลักสูตรของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ