ป่าไม้ที่ยั่งยืน

ป่าที่มีสุขภาพดีไม่เพียง แต่จําเป็นสําหรับความยั่งยืนในระยะยาวของทรัพยากรป่าไม้ แต่สําหรับบริการระบบนิเวศจํานวนมากที่พวกเขาสนับสนุนเช่นการกักเก็บดินการกักเก็บคาร์บอนการป้องกันน้ําท่วมสุขภาพที่อยู่อาศัยและการกรองน้ําและคุณภาพ โปรแกรมการรับรองและฉลากที่หลากหลายได้เกิดขึ้นเพื่อผลักดันการจัดการป่าไม้ที่รับผิดชอบและสนับสนุนตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าที่มีการจัดการอย่างดี SCS เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนําของโลกในการรับรองบุคคลที่สามในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ป่าไม้ซึ่งดําเนินงานจากตําแหน่งความรู้และความเป็นมืออาชีพอย่างลึกซึ้ง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ