มาตรฐานการรับรองและเอกสารโปรแกรม

พันธมิตรสําหรับบริการดูแลน้ํา (AWS)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
โบรชัวร์ของ AWS ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
มาตรฐาน AWS เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
BIFMA LEVEL®, เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐานระดับ BIFMA เข้าไปดูในเว็บไซต์ | เข้าไปดูในเว็บไซต์ |
การรับรองการค้าที่เป็นธรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
การค้าที่เป็นธรรม - มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร เข้าไปดูในเว็บไซต์ | เข้าไปดูในเว็บไซต์ |
ห่วงโซ่การดูแล FSC®, เป็นมิตรกับปฏิญญาด้านสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
FSC-STD-40-004 V3-1 ห่วงโซ่ของการรับรองการดูแล |สเปน |ภาษาอังกฤษ |สเปน |ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรีไซเคิลระดับโลกเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐานการรีไซเคิลทั่วโลก อังกฤษ | อังกฤษ |
มาตรฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรีไซเคิลเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรีไซเคิล อังกฤษ | อังกฤษ |
ปฏิญญาสภาพภูมิอากาศของ Amazon เป็นมิตรไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐานไม้ที่มีความรับผิดชอบ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐานผ้าขนสัตว์ที่มีความรับผิดชอบเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐาน RWS เข้าไปดูในเว็บไซต์ | เข้าไปดูในเว็บไซต์ |
การรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
SCS 108- มาตรฐานคาร์บอนเป็นกลาง อังกฤษ | อังกฤษ |
การรับรองออร์แกนิกเป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศของ Amazonไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของ USDA เข้าไปดูในเว็บไซต์ | เข้าไปดูในเว็บไซต์ |
การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ - การเก็บเกี่ยว™ตามกฎหมาย, การรับรองระบบฟาร์มต้นไม้อเมริกัน (ATFS), การรับรองป่าไม้ FSC®, การรับรองไม้ที่รับผิดชอบ, บริการรับรองการป่าไม้ SFI®ไฟล์ / ดาวน์โหลด
ใบสมัคร - โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ อังกฤษ | อังกฤษ | ภาษาอังกฤษ | อังกฤษ | อังกฤษ |
สภาผู้ดูแลการเพาะเลี้ยงเด็กน้ํา (ASC)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน ASC ภาษาสเปน | ภาษาอังกฤษ |
มาตรฐานปลาเทราท์น้ําจืด ASC ภาษาอังกฤษ |
ข้อกําหนดการรับรองและการรับรองสาหร่าย ASC-MSC สาหร่ายทะเล ภาษาอังกฤษ |
ได้รับการรับรอง™ไฟล์ / ดาวน์โหลด
รับรองใบสมัครที่ได้รับการรับรอง ภาษาอังกฤษ |
รับรองแผ่นข้อมูลหนึ่งแผ่นที่ได้รับการรับรอง ภาษาอังกฤษ |
มาตรฐานการรับรองพื้นแข็ง ภาษาอังกฤษ |
ไฟล์ / ดาวน์โหลด
ระบบมาตรฐานผ้าฝ้ายที่ดีขึ้น เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
คู่มือการรับรองสําหรับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ภาษาอังกฤษ |
FSSC 22000 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
เอกสารคําแนะนํา ISO 22000 รุ่น 5 อังกฤษ | อังกฤษ |
คู่มือความปลอดภัยของอาหาร SCS ภาษาอังกฤษ |
เครื่องมือประเมินความเสี่ยง MRL ภาษาอังกฤษ |
เลย์ เดอ โปรดักโตส ออร์แกนิคอส เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ข้อกําหนดการอ้างอิงของคณะกรรมการ SDO ของ SCS ภาษาอังกฤษ |
ข้อกําหนดอ้างอิงของคณะกรรมการพัฒนามาตรฐาน SCS ภาษาอังกฤษ |
ขั้นตอนการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาตรฐาน SCS ภาษาอังกฤษ |
ขั้นตอนการพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาตรฐาน SCS A ภาษาอังกฤษ |
อินโฟกราฟิก SCS-007 ภาษาอังกฤษ |
SCS-007 เพชรจัดอันดับความยั่งยืน (มาตรฐานสําหรับการใช้งานทดลอง) ภาษาอังกฤษ |
ข้อกําหนดการอ้างอิงของ SCS-007 ภาษาอังกฤษ |
องค์กร SDO ภาษาอังกฤษ |
แนะแนว SMETA เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐาน UTZ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ย่อยสลายได้ ไฟล์ / ดาวน์โหลด
การย่อยสลายทางชีวภาพ ภาษาอังกฤษ |
การรับรอง Bonsucroไฟล์ / ดาวน์โหลด
Bonsucro ห่วงโซ่ความสมดุลมวลของความต้องการการดูแล ภาษาอังกฤษ |
Bonsucroมวลสมดุลห่วงโซ่ของการดูแลมาตรฐาน เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐานการผลิต Bonsucro เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐานการผลิต Bonsucro V4 ภาษาอังกฤษ |
การรับรองเฉพาะวัตถุดิบด้วย SCS ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
การรับรองความปลอดภัยของอาหาร BRCGSไฟล์ / ดาวน์โหลด
มาตรฐานระดับโลก BRCGS เพื่อความปลอดภัยของอาหาร - เวอร์ชัน 8 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
แนวทางการตีความ: ฉบับที่ 8 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
การคํานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไฟล์ / ดาวน์โหลด
โครงการการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
การรับรองคาร์บอนเป็นกลางไฟล์ / ดาวน์โหลด
การรับรองคาร์บอนเป็นกลาง ภาษาอังกฤษ |
การตรวจสอบออฟเซ็ตคาร์บอนไฟล์ / ดาวน์โหลด
ทะเบียนคาร์บอนอเมริกัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
คณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย - โปรแกรมออฟเซ็ตการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
คณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย - โปรโตคอลการชดเชยการปฏิบัติตามกฎระเบียบปศุสัตว์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
คณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย - โปรโตคอลการชดเชยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโอโซน เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
คณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย - โปรโตคอลการชดเชยการปฏิบัติตามกฎระเบียบป่าไม้ของสหรัฐฯ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
เขตอนุรักษ์สภาพภูมิอากาศ - พิธีสารโครงการป่าไม้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
เขตอนุรักษ์การดําเนินการสภาพภูมิอากาศ - พิธีการฝังกลบโครงการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐานสภาพภูมิอากาศชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ความคิดริเริ่มสําหรับภูมิทัศน์ป่าที่ยั่งยืน เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐานผลกระทบที่ผ่านการตรวจสอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ทะเบียนสภาพภูมิอากาศ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
มาตรฐานคาร์บอนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ได้รับการรับรองสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างฟรี ไฟล์ / ดาวน์โหลด
สารกําจัดศัตรูพืชฟรีมาตรฐานv1.0 ภาษาอังกฤษ |
สารกําจัดศัตรูพืชตกค้างฟรี v2-0 ภาษาอังกฤษ |
สารกําจัดศัตรูพืชตกค้างฟรี V3.1 ภาษาอังกฤษ |
การรับรองตามฤดูกาล ภาษาอังกฤษ |
พื้นยืดหยุ่นที่ผ่านการรับรองไฟล์ / ดาวน์โหลด
คําแนะนําของ EPA เกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐานและ Ecolabels สําหรับการจัดซื้อของรัฐบาลกลาง ภาษาอังกฤษ |
NSF/ANSI 332 มาตรฐาน - ร้านหนังสือ NSF เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
เพชรที่ผ่านการรับรองความยั่งยืนไฟล์ / ดาวน์โหลด
SCS-007 เพชรจัดอันดับความยั่งยืน (มาตรฐานสําหรับการใช้งานทดลอง) ภาษาอังกฤษ |
การตรวจสอบการเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมไฟล์ / ดาวน์โหลด
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามข้อตกลงการซื้อไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ |
การประกาศผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมไฟล์ / ดาวน์โหลด
ภาคผนวกสําหรับ IBU PCR ส่วน B สําหรับลามิเนต ภาษาอังกฤษ |
ส่วนบวกสําหรับ IBU PCR ส่วน B สําหรับแผงแร่ ภาษาอังกฤษ |
ส่วนบวกสําหรับ IBU PCR ส่วน B สําหรับพื้นระบบ ภาษาอังกฤษ |
ส่วนบวกสําหรับ IBU PCR ส่วน B สําหรับปูผนัง ภาษาอังกฤษ |
ส่วนบวกสําหรับ PCR ระบบ iEPD สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ภาษาอังกฤษ |
ISO 14044 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ISO 21930 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
วิธีการ LCIA สําหรับโมดูล PCR สําหรับ Roundwood และเยื่อกระดาษ / กระดาษ ภาษาอังกฤษ |
ส่วนต่อเติม PCR สําหรับท่อเหล็กลูกฟูก ภาษาอังกฤษ |
PCR สําหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเหล็กอเมริกาเหนือที่กําหนด ภาษาอังกฤษ |
PCR Module for Roundwood Products ภาษาอังกฤษ |
Procedure for Environmental Product Declaration (EPD) Verification ภาษาอังกฤษ |
SCS Advanced EPD Program Operator Manual ภาษาอังกฤษ |
Equitable Food Initiativeไฟล์ / ดาวน์โหลด
Equitable Food Initiative Standards and Certification Requirements เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Fair Trade USA Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Fair Trade USA Capture Fisheries Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Farm Sustainability Assessment ไฟล์ / ดาวน์โหลด
FAQs for Companies on FSA ภาษาอังกฤษ |
Farm Sustainability Assessment เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Farm Sustainability Assessment Implementation Framework ภาษาอังกฤษ |
Farm Sustainability Assessment: User Guide ภาษาอังกฤษ |
FSA Supply Chain Implementation Guide ภาษาอังกฤษ |
FloorScore®ไฟล์ / ดาวน์โหลด
LEED Green Building Rating Systems เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
SCS-EC10.3-2014 V4.1 Indoor Air Quality Product Performance Standard for Building Interiors ภาษาอังกฤษ |
Standard Method V1.2 (CA 01350) ภาษาอังกฤษ |
Foreign Supplier Verification Program (FSVP)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Regulatory Resources ภาษาอังกฤษ |
Formaldehyde Emissions Regulations (CARB/EPA Rule)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
ATCM 93120 (English) เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ATCM 93120 (Mandarin) Chinese Simplified |
Brochure: CARB ATCM 93120 Certification ภาษาอังกฤษ |
CARB Certification Manual ภาษาอังกฤษ |
EPA Formaldehyde Final Rule เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
FSC® Chain of Custodyไฟล์ / ดาวน์โหลด
FSC Certification Requirements ภาษาอังกฤษ |
FSC Certification: What to Expect? ภาษาอังกฤษ |
FSC-POL-20-005 V2-9 EN AAF Policy ภาษาอังกฤษ |
FSC-STD-40-005 V3-1 - Standard for Company Evaluation of FSC Controlled Wood + Interpretations ภาษาอังกฤษ |
FSC-STD-40-006 V2-0 - FSC Standard for Project Certification ภาษาอังกฤษ |
FSC-STD-40-007 V2-0 - FSC Standard for Sourcing Reclaimed Material for Use in FSC Product and Projects ภาษาอังกฤษ |
FSC-STD-50-001 V2-0 - FSC Requirements for Trademark Use ภาษาอังกฤษ |
FSC® Trademark Training for Certificate Holders ภาษาอังกฤษ |
SCS International Responsible Forestry Certification – Qualifications Profile ภาษาอังกฤษ |
FSC® Forest Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
For countries with approved FSC Forest Management National Standards, please search the FSC Document Centre for the particular country. The FSC Document Centre also contains other FSC normative documents. ภาษาอังกฤษ |
FSC Forest Management Certification Process ภาษาอังกฤษ |
SCS FSC Chain of Custody Indicators for Forest Management Enterprises ภาษาอังกฤษ |
SCS Generic Interim Standard for Forest Management Certification under the FSC Link |
SCS Interim Standard for Argentina Spanish |
SCS Interim Standard for Costa Rica Spanish |
SCS Interim Standard for Estonia ภาษาอังกฤษ |
SCS Interim Standard for Fiji ภาษาอังกฤษ |
SCS Interim Standard for Hawaii ภาษาอังกฤษ |
SCS Interim Standard for India ภาษาอังกฤษ |
SCS Interim Standard for Latvia English | Latvian |
SCS Interim Standard for Panama Spanish |
SCS Interim Standard for Paraguay Spanish |
SCS International Responsible Forestry Certification – Qualifications Profile ภาษาอังกฤษ |
FSMA Preventive Controls for Animal Foods (PCQI)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Regulatory Resources ภาษาอังกฤษ |
FSMA Preventive Controls for Human Food (PCQI)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Regulatory Resources ภาษาอังกฤษ |
Global Recycled Standardไฟล์ / ดาวน์โหลด
Global Recycled Content Implementation Manual ภาษาอังกฤษ |
GLOBALG.A.P. Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
GLOBALG.A.P. Combinable Crops เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
GLOBALG.A.P. Fruits & Vegetables เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
GLOBALG.A.P. Harmonized Produce Safety Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
GLOBALG.A.P. Produce Handling Assurance (PHA) เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) ภาษาอังกฤษ |
GLOBALG.A.P. TESCO NURTURE Module เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
คู่มือความปลอดภัยของอาหาร SCS ภาษาอังกฤษ |
Green Squared®ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Green Squared Standard - TCNA Bookstore เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Greenhouse Gas Verificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Folleto ภาษาอังกฤษ |
World Resources Institute - Greenhouse Gas Protocol เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Health Product Declarations (HPDs)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Health Product Declaration Open Standard Version 2.1 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
HPD Open Standard V2.2 ภาษาอังกฤษ |
Indoor Air Quality Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
BIFMA e.3-2019e Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
BIFMA M7.1 Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
BIFMA X7.1 Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
California Department of Public Health Indoor Air Quality Program Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from Indoor Sources Using Environmental Chambers Version 1.2 (2017) เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
CDPH Standard ภาษาอังกฤษ |
LEED Green Building Rating Systems เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
IRMA Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
IRMA Standard v.1.0 2018 ภาษาอังกฤษ |
ISCC EU Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
ISCC Application Form Chinese Simplified | English | Spanish |
ISCC EU Certification, ISCC PLUS Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Sustainable Low Carbon Fuel Services |สเปน |ภาษาอังกฤษ |สเปน |ภาษาอังกฤษ
ISCC PLUS Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
การรับรองเฉพาะวัตถุดิบด้วย SCS ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
ISCC Plus Application Form ภาษาอังกฤษ |
ISCC Plus Brochure Italian | English | French | German | Spanish | Chinese Simplified | Portuguese |
LBMA and LPPM Responsible Sourcingไฟล์ / ดาวน์โหลด
LBMA Responsible Gold Guidance ภาษาอังกฤษ |
LPPM RPP Guidance ภาษาอังกฤษ |
Lead Safe Paint ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Lead Safe Paint Certification Requirements ภาษาอังกฤษ |
Lead Safe Paint Standard ภาษาอังกฤษ |
Low Carbon Fuel Standard (LCFS)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Sustainable Low Carbon Fuel Services ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Marine Stewardship Council (MSC) Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
MSC Fisheries Certification Requirements and Guidance, V2.0 ภาษาอังกฤษ |
MSC Fishery: Principles and Criteria for Sustainable Fishing เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Non-GMO Project Verificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Non-GMO Project เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Organic Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
USDA Organic INTEGRITY Database ภาษาอังกฤษ |
PEFC Chain-of-Custodyไฟล์ / ดาวน์โหลด
PEFC Certification Requirements ภาษาอังกฤษ |
PEFC ST 2001-2008 V2-0 - PEFC Logo Usage Requirements Link |
PEFC ST 2002-2013 V2-0 - PEFC Chain of Custody Requirements Link |
SCS International Responsible Forestry Certification – Qualifications Profile ภาษาอังกฤษ |
Primus Standard GMP and GAP Auditไฟล์ / ดาวน์โหลด
Primus Standard Link |
พริม็อกส์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Product Carbon Footprintไฟล์ / ดาวน์โหลด
LEO-SCS-002 GHG Accounting Framework (Annex A of SCS-002 Committee Ballot Draft, Oct 2016) Link |
PAS 2060 (2010) - BSI website เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Product Category Rules (PCR)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
ส่วนบวกสําหรับ IBU PCR ส่วน B สําหรับแผงแร่ ภาษาอังกฤษ |
ส่วนบวกสําหรับ IBU PCR ส่วน B สําหรับปูผนัง ภาษาอังกฤษ |
Advanced Program Operator Manual ภาษาอังกฤษ |
EPD Overview ภาษาอังกฤษ |
ISO 14044 เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
ISO 21930 ภาษาอังกฤษ |
วิธีการ LCIA สําหรับโมดูล PCR สําหรับ Roundwood และเยื่อกระดาษ / กระดาษ ภาษาอังกฤษ |
ส่วนต่อเติม PCR สําหรับท่อเหล็กลูกฟูก ภาษาอังกฤษ |
PCR Final LCIA Methodology ภาษาอังกฤษ |
PCR Final Pulp Paper ภาษาอังกฤษ |
PCR Final Wood Products ภาษาอังกฤษ |
PCR สําหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเหล็กอเมริกาเหนือที่กําหนด ภาษาอังกฤษ |
PCR Module for Market Pulp and Paper Products ภาษาอังกฤษ |
Procedure for Environmental Product Declaration (EPD) Verification ภาษาอังกฤษ |
Product Category Rule ภาษาอังกฤษ |
Program Operator Manual ภาษาอังกฤษ |
SCS Advanced EPD Program Operator Manual ภาษาอังกฤษ |
SCS Program Operator Manual ภาษาอังกฤษ |
มาตรฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรีไซเคิลไฟล์ / ดาวน์โหลด
Recycled Claim Standard Implementation Manual ภาษาอังกฤษ |
Recycled Content Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
FTC Green Guides เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Recycled Content Standard ภาษาอังกฤษ |
Recycling Program Standard ภาษาอังกฤษ |
Responsible Jewellery Council Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Responsible Jewellery Council Assessment Manual ภาษาอังกฤษ |
Responsible Jewellery Council Code of Practices ภาษาอังกฤษ |
Responsible Jewellery Council Code of Practices Guidance ภาษาอังกฤษ |
RJC Information เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Responsible Source - Jewelryไฟล์ / ดาวน์โหลด
Responsible Source™ for Precious Metals Standard V1 ภาษาอังกฤษ |
Responsible Source™ Standard for Gemstones V1 ภาษาอังกฤษ |
Responsible Source - Textilesไฟล์ / ดาวน์โหลด
Responsible Source Standard ภาษาอังกฤษ |
Responsible Sourcing Strategiesไฟล์ / ดาวน์โหลด
Ferrero Case Study ภาษาสเปน | ภาษาอังกฤษ |
Responsible Wood Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Australian Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Australian Standard -- AS 4707:2014 ภาษาอังกฤษ |
New Zealand Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Responsible Wood - Australian Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Responsible Wood - New Zealand Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Responsible Wool Standardไฟล์ / ดาวน์โหลด
Farmer Guidebook เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
RWS Implementation Manual เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
RWS Logo Use and Claims Guide เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Responsibly Managed Peatlandsไฟล์ / ดาวน์โหลด
Responsibly Managed Peatlands Application ภาษาอังกฤษ |
Responsibly Managed Peatlands Certified Clients ภาษาอังกฤษ |
Responsibly Managed Peatlands Standard Version 1.0 ภาษาอังกฤษ |
Responsibly Managed Peatlands V1.0 - Policy for Additional Diligence During the Coronavirus Pandemic ภาษาอังกฤษ |
Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB)ไฟล์ / ดาวน์โหลด
การรับรองเฉพาะวัตถุดิบด้วย SCS ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB) เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
RSB Standard เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Sustainable Low Carbon Fuel Services ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
RSPO Principles and Criteria (P&C) Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Application - P&C Certification for Oil Palm Growers English | Spanish | French |
Application - P&C Independent Smallholder Standard ภาษาอังกฤษ |
Application - RSPO Certification for Supply Chains English | Spanish | French | German |
การรับรองเฉพาะวัตถุดิบด้วย SCS ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
RSPO Program Documents เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
RSPO Supply Chain Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Application - P&C Certification for Oil Palm Growers French | English | Spanish |
Application - P&C Independent Smallholder Standard ภาษาอังกฤษ |
Application - RSPO Certification for Supply Chains English | Spanish | French | German |
การรับรองเฉพาะวัตถุดิบด้วย SCS ภาษาสเปน | ภาษาอังกฤษ |
Guide to RSPO Supply Chain Certification ภาษาอังกฤษ |
NASPON Derivatives List ภาษาอังกฤษ |
NASPON Vendor Survey ภาษาอังกฤษ |
RSPO Education Booklet ภาษาอังกฤษ |
RSPO Program Documents เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Safe Quality Food (SQF) Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Food Safety Code for Primary Production ภาษาอังกฤษ |
SQF Standards เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Salvaged Wood & Fiber Verificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
SCS Salvaged Wood & Fiber Standard ภาษาอังกฤษ |
SBP Certification ไฟล์ / ดาวน์โหลด
SBP Certification Requirements ภาษาอังกฤษ |
SBP Normative Interpretations ภาษาอังกฤษ |
SBP Standard 1: Feedstock Compliance Standard Link |
SBP Standard 2: Verification of SBP-compliant Feedstock Link |
SBP Standard 4: Chain of Custody Link |
SBP Standard 5: Collection and Communication of Data Link |
SBP Standard Instruction 2D: Requirements for Group Schemes ภาษาอังกฤษ |
SBP Standard Instruction 2E: Requirements for Risk Based Approach for Biomass Category 2 ภาษาอังกฤษ |
SBP Standard Instruction 5E: Collection and Communication of Energy and Carbon Data ภาษาอังกฤษ |
SCS International Responsible Forestry Certification – Qualifications Profile ภาษาอังกฤษ |
SCS Gluten-Free Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Application ภาษาอังกฤษ |
SCS Plant-Based Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Plant-Based Certification Standard ภาษาอังกฤษ |
SFI® Chain of Custody Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
SCS International Responsible Forestry Certification – Qualifications Profile ภาษาอังกฤษ |
SFI Certification Requirements ภาษาอังกฤษ |
SFI® Forestry Certification Servicesไฟล์ / ดาวน์โหลด
Forest Conservation Program Forest Management & Fiber Sourcing Certification Manual ภาษาอังกฤษ |
SFI 2015-2019 Chain-of-Custody Standard ภาษาอังกฤษ |
SFI 2015-2019 Fiber Sourcing Standard ภาษาอังกฤษ |
SFI 2015-2019 Forest Management Standard ภาษาอังกฤษ |
SFI Small Lands Group Certification Module ภาษาอังกฤษ |
Signet Responsible Sourcing Protocolไฟล์ / ดาวน์โหลด
Signet Responsible Sourcing Protocol for 3Ts ภาษาอังกฤษ |
Signet Responsible Sourcing Protocol for Diamonds ภาษาอังกฤษ |
Signet Responsible Sourcing Protocol for Gold ภาษาอังกฤษ |
Signet Responsible Sourcing Protocol for Silver and PGMs ภาษาอังกฤษ |
SRSP Audit Guidance ภาษาอังกฤษ |
SMETA Social Auditไฟล์ / ดาวน์โหลด
SMETA Application ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Sustainable Carpet Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
NSF/ANSI 140 - 2013 - NSF Bookstore เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Sustainable Fabric Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
NSF/ANSI 336 - 2011 - NSF Bookstore เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Sustainable Seafood Chain of Custodyไฟล์ / ดาวน์โหลด
MSC Chain of Custody เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
MSC Chain of Custody Program – Supplementary Requirements for the ASC-MSC Seaweed (Algae) Program ภาษาอังกฤษ |
MSC Chain of Custody Standards เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
MSC CoC Consumer Facing Org. v2.0 ภาษาอังกฤษ |
MSC CoC Default v5.0 ภาษาอังกฤษ |
MSC CoC Group v2.0 ภาษาอังกฤษ |
RFM Chain of Custody Standards เยี่ยมชมเว็บไซต์ |
Sustainably Grownไฟล์ / ดาวน์โหลด
Sustainably Grown Standard v2-2 ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Sustainably Grown Standard V3.0 ภาษาอังกฤษ |
Sustainably Grown V2.2 - Pesticide Policy & Prohibited Pesticide Reference List ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Sustainably Grown V2.2 - Policy for Additional Diligence During the Coronavirus Pandemic ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
SVLK Timber Legality Verification ไฟล์ / ดาวน์โหลด
SCS International Responsible Forestry Certification – Qualifications Profile ภาษาอังกฤษ |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode April 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode December 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode Desember 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode February 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode January 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode July 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode June 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode March 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode May 2022) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode October 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: April 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: April 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: August 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: August 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: August 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: December 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: February 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: February 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: January 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: January 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: July 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: July 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: June 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: June 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: March 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: March 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: May 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: May 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: November 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: October 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: October 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: September 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: September 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Pembatalan (Periode: September 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: April 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: April 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: April 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: April 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: April 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: April 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: August 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: August 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: August 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: August 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: August 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: August 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: December 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: December 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: December 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: December 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: December 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: December 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: February 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: February 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: February 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: February 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: February 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: February 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: January 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: January 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: January 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: January 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: January 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: July 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: June 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: March 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: March 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: March 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: March 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: March 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: May 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: May 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: May 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: May 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: May 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: May 2021) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: November 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: November 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: November 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: November 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: November 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: November 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: October 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: October 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: October 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: October 2018) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: October 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: October 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: September 2015) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: September 2016) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: September 2017) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: September 2019) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: September 2020) Indonesian |
V-Legal Summary: Ringkasan Public (Periode: September 2021) Indonesian |
Timber Legality Verification - Legal Harvest™ ไฟล์ / ดาวน์โหลด
LegalHarvest Verification - Chain of Custody ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
LegalHarvest Verification - Forest Assessment ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
LegalHarvest Verification - Multi-Site Assessment ภาษาอังกฤษ |
LegalHarvest™ Verification - Forest Assessment Adapted for Costa Rica Spanish |
Veriflora® Sustainably Grown ไฟล์ / ดาวน์โหลด
Sustainably Grown Veriflora V3.3 - Policy for Additional Diligence During the Coronavirus Pandemic ภาษาอังกฤษ |
Veriflora® Sustainably Grown Certification Manual ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Veriflora® Sustainably Grown Standard Version 3.3 ภาษาอังกฤษ | ภาษาสเปน |
Verra Plastic Waste Reduction Standardไฟล์ / ดาวน์โหลด
Verra Plastic Waste Reduction Brochure ภาษาอังกฤษ |
WAVE: Water Stewardship Verifiedไฟล์ / ดาวน์โหลด
WAVE FAQ ภาษาอังกฤษ |
WAVE Overview ภาษาอังกฤษ |
Zero Waste Events Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
SCS_STD_ZeroWasteEvent_V1-0_040822 ภาษาอังกฤษ |
Zero Waste Facility Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Certification Standard for Zero Waste Facilities ภาษาอังกฤษ |
Zero Waste Application ภาษาอังกฤษ |
Zero Waste Brochure ภาษาอังกฤษ |
Zero Waste Project Certificationไฟล์ / ดาวน์โหลด
Certification Standard for Zero Waste Event ภาษาอังกฤษ |
Certification Standard for Zero Waste Project ภาษาอังกฤษ |