การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริการของเรา

การจัดการห่วงโซ่อุปทานคือกลุ่มของกระบวนการที่เห็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบขั้นสุดท้ายให้กับลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าลดต้นทุนการทํางานทั้งหมดและดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากธุรกิจและนักวิชาการ การดูการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดรวมถึงการวางแผนการประสานงานการดําเนินงานการควบคุมและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

บริการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

หลักฐาน

การรับรอง

ให้ คำ ปรึกษา