การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นกลุ่มของกระบวนการที่เห็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตถึงการจัดส่งขั้นสุดท้ายให้กับลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าลดต้นทุนการทํางานทั้งหมดและดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางจากธุรกิจและนักวิชาการ พิจารณาการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดรวมถึงการวางแผนการประสานงานการดําเนินงานการควบคุมและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ