การฝึกอบรม GlobalG.A.P.

GLOBALG.A.P. เป็นโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยอาหารระดับโลก (GFSI) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลของมาตรฐานฟาร์มที่ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ผู้ผลิตแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในมาตรฐาน GLOBALG.A.P. การฝึกอบรมของ SCS GLOBALG.A.P. ได้รับการออกแบบมาสําหรับสมาชิกในทีมด้านความปลอดภัยอาหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องในโปรแกรม GLOBALG.A.P. เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการรับรองฟาร์มต่างๆ และข้อกําหนดที่ใช้มาตรฐาน การตรวจสอบ และการตรวจสอบ

สํารวจหลักสูตรของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ