การประมงและอาหารทะเลที่ยั่งยืน

บริการของเรา

มหาสมุทรของเราเต็มไปด้วยชีวิตและในอดีตดูเหมือนจะไร้ขอบเขต อย่างไรก็ตามในยุคของการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นผู้ผลิตผู้ค้าปลีกแบรนด์ชั้นนําและองค์กรอื่น ๆ ตอนนี้ตระหนักว่ามหาสมุทรและอาหารทะเลที่พวกเขาสนับสนุนอยู่ภายใต้การคุกคามจากแหล่งต่าง ๆ ส่งผลให้ความต้องการอาหารทะเลที่ยั่งยืนไม่เคยสูงขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง SCS ทํางานในระดับแนวหน้าของปัญหานี้โดยให้การประเมินและรับรองจากบุคคลที่สามอย่างมืออาชีพภายใต้โปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

การรับรอง

ตรวจ สอบ