การฝึกอบรม FSSC 22000

FSSC 22000 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO โครงการมาตรฐาน GFSI นี้ให้กรอบที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้สูงสําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่งโดยบูรณาการมาตรฐาน ISO 22000 และ ISO / TS 22002-1 พร้อมกับข้อกําหนดเพิ่มเติม หลักสูตรการฝึกอบรม FSSC 22000 เตรียมซัพพลายเออร์ให้ตรงกับความต้องการของมาตรฐาน

ต้องการการสนับสนุนจากทีมฝึกอบรมของเราหรือไม่?

การฝึกอบรม |  การลงทะเบียนหรือการสนับสนุนด้านไอที

แบรนดอน ฮอยท์ |  สนับสนุนการขาย

หลักสูตรการฝึกอบรม FSSC 22000 ทั้งหมด