การฝึกอบรม FSSC 22000

FSSC 22000 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO โครงการมาตรฐาน GFSI นี้ให้กรอบที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้สูงสําหรับการดําเนินการและบํารุงรักษาระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่งโดยบูรณาการมาตรฐาน ISO 22000 และ ISO / TS 22002-1 พร้อมกับข้อกําหนดเพิ่มเติม หลักสูตรการฝึกอบรม FSSC 22000 เตรียมซัพพลายเออร์ให้ตรงกับความต้องการของมาตรฐาน

สํารวจหลักสูตรของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ