อาคารสีเขียว

บริการของเรา

ภาคอาคารอยู่ในระดับแนวหน้าของความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมในการออกแบบวัสดุศาสตร์การผลิตและประสิทธิภาพการดําเนินงานผลักดันการปรับปรุงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ตั้งแต่วัสดุโครงสร้างเพื่อการตกแต่งตกแต่งภายในผู้ผลิตจะตอบสนองต่อการออกแบบและข้อกําหนดของลูกค้าโดยรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นไปตามมาตรฐานความเป็นเลิศ SCS ให้บริการการรับรองจากบุคคลที่สามอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการนี้

บริการอาคารสีเขียวทั้งหมด

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

การรับรอง

ตรวจ สอบ

ให้ คำ ปรึกษา

หลักฐาน