เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

บริการของเรา

ปัญหาความยั่งยืนอยู่ในความสนใจระดับนานาชาติทั้งในภาคเครื่องแต่งกายและสิ่งทอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน SCS ให้บริการออกใบรับรองที่หลากหลายซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตสินค้าเหล่านี้ทุกวันและหรูหรา เรายินดีที่จะสนับสนุนความพยายามของผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนําและผู้ค้าปลีกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของพวกเขา

บริการเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอทั้งหมด

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

การรับรอง