ความปลอดภัยของอาหาร

บริการของเรา

บริษัทอาหารในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตผู้บรรจุและผู้ผลิตไปยังผู้จัดจําหน่ายและผู้ค้าปลีก - ตระหนักว่าการจัดการและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานของสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้บริโภคและจําเป็นสําหรับการปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ อุตสาหกรรมอาหารก็ตอบสนองต่อความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอาหารที่หลากหลาย SCS เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นําในด้านการรับรองและบริการด้านอาหารและการเกษตรมานานกว่าสามทศวรรษด้วยความสามารถในการตรวจสอบทั่วโลก

บริการความปลอดภัยด้านอาหารทั้งหมด

  • รับรอง
  • การตรวจสอบ
  • ให้ คำ ปรึกษา

การรับรอง