เกษตรกรรมยั่งยืน

หัวใจของการขับเคลื่อนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการดูแลดินแดนที่เราทําฟาร์มเพื่อผลิตอาหารและเส้นใย การเติบโตในการเกษตรที่ยั่งยืนทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงความสําคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติทางจริยธรรมของคนงานการรักษาอย่างมีมนุษยธรรมของสัตว์และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ SCS ทํางานมานานหลายทศวรรษเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่งทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานผ่านการพัฒนามาตรฐานและบริการออกใบรับรอง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ