เชื้อเพลิงและการขนส่ง

เชื้อเพลิงการขนส่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้พลังงานในการขนส่งต่างๆโดยทั่วไปเพื่อจ่ายพลังงานให้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน ภาคการขนส่งประกอบด้วยรถยนต์นั่งรถบรรทุกและรถโดยสารรถไฟน้ําและการขนส่งทางอากาศที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ภาคการขนส่งคิดเป็นประมาณ 20% ของการใช้พลังงานทั่วโลกและเป็นผู้บริโภคน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ