การฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน

จากขั้นตอน ISO 19011 สําหรับการดําเนินการตรวจสอบภายในหลักสูตรการตรวจสอบภายในให้การฝึกอบรมสําหรับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาหาร หลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกําหนดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของ GFSI และแนะนําสําหรับผู้ที่คุ้นเคยกับมาตรฐาน GFSI ที่พวกเขาวางแผนที่จะตรวจสอบ มีหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะโครงการ 

สํารวจหลักสูตรของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ