การฝึกอบรมการตรวจสอบภายใน

จากขั้นตอน ISO 19011 สําหรับการดําเนินการตรวจสอบภายในหลักสูตรการตรวจสอบภายในให้การฝึกอบรมสําหรับสมาชิกในทีมที่รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาหาร หลักสูตรนี้เป็นไปตามข้อกําหนดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของ GFSI และแนะนําสําหรับผู้ที่คุ้นเคยกับมาตรฐาน GFSI ที่พวกเขาวางแผนที่จะตรวจสอบ มีหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะโครงการ 

ต้องการการสนับสนุนจากทีมฝึกอบรมของเราหรือไม่?

เจสสิก้า เฉิน |  การลงทะเบียนหรือการสนับสนุนด้านไอที

แบรนดอน ฮอยท์ |  สนับสนุนการขาย

หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจสอบภายในที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจสอบภายในทั้งหมด