ฉลากผู้บริโภคอาหาร

บริษัทอาหารในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตผู้บรรจุและผู้ผลิตไปยังผู้จัดจําหน่ายและผู้ค้าปลีก - ตระหนักว่าฉลากผู้บริโภคเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์และให้ความโปร่งใส SCS เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นําในด้านการรับรองและบริการด้านอาหารและการเกษตรมานานกว่าสามทศวรรษด้วยความสามารถในการตรวจสอบทั่วโลก

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ