การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายระดับโลกที่เร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรอยเท้าสภาพภูมิอากาศและวิธีการที่ก้าวหน้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษสภาพภูมิอากาศหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ SCS กําลังช่วยเหลือบริษัท องค์กร และหน่วยงานรัฐบาลในขณะที่พวกเขานําทางปัญหาที่ยากลําบากนี้ และระบุและใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้ได้สําเร็จ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ