หลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้น

หลักสูตรเสริมเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแจ้งและให้ความรู้แก่ทีมของคุณโดยการเจาะลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเช่นการเรียกคืนการจัดการวิกฤตผลิตภัณฑ์เอกสารระบบความปลอดภัยของอาหารคลังสินค้าและการขนส่งสุขาภิบาล (สําหรับการปฏิบัติตาม FSMA) และผู้ฝึกสอนรถไฟเพื่อความปลอดภัยของอาหาร หลักสูตรเหล่านี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องช่วยให้ผู้เข้าร่วมนําทางหัวข้อที่ซับซ้อนเหล่านี้มักจะแบ่งพวกเขาออกเป็นข้อมูลที่ใช้สสารได้

ต้องการการสนับสนุนจากทีมฝึกอบรมของเราหรือไม่?

เจสสิก้า เฉิน |  การลงทะเบียนหรือการสนับสนุนด้านไอที

แบรนดอน ฮอยท์ |  สนับสนุนการขาย

หลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นที่จะเกิดขึ้น

อังกฤษ

การฝึกอบรมการจัดการสารก่อภูมิแพ้ - ม.ค. 2024

เวอร์ชันไมโครเลิร์นนิง

8:30-12:30 น. PT
$300
อังกฤษ

การฝึกอบรมพื้นฐานความปลอดภัยด้านอาหาร - พฤษภาคม 2024

เวอร์ชันไมโครเลิร์นนิง
-
8:30-12:30 น. PT
$550
อังกฤษ

Train the Trainer Workshop - มิถุนายน 2024

-
8:30-12:30 น. PT
$550
อังกฤษ

การฝึกอบรมพื้นฐานความปลอดภัยด้านอาหาร - ต.ค. 2024

เวอร์ชันไมโครเลิร์นนิง
-
8:30-12:30 น. PT
$550

หลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นทั้งหมด