การฝึกอบรม PrimusGFS

PrimusGFS เป็นโครงการตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับจาก Global Food Safety Initiative (GFSI) สําหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ผลิตผลสด ผลิตผู้ปลูกผู้บรรจุและโปรเซสเซอร์ของผลิตผลสดรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารจะได้รับประโยชน์เมื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ นอกจากนี้ SCS ยังมีหลักสูตรสําหรับผู้ตรวจสอบ PrimusGFS โดยเฉพาะ

สํารวจหลักสูตรของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ