ขอข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อ SCS

ฮอร์เก้ รามิเรซ เลาเกรุด | รองประธานฝ่ายกลยุทธ์การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
คำ ถาม ติดต่อ Jorge Ramírez Laugerud หรือโทร +1 510.280.4028
ลงนาม