โลโก้กรีนบิลด์

20 ปีแห่งการสร้างสีเขียว

ในการประชุมและงานแสดงสินค้า Greenbuild ประจําปีครั้งที่ 20 ในซานฟรานซิสโก SCS ได้พูดคุยกับผู้นําในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความสําเร็จในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาพูดในวิดีโอสั้นๆ นี้

ลงนาม