วีดิทัศน์

เบื้องหลังเครื่องหมาย: สมุนไพรมีชีวิตที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน

พฤษภาคม 16, 2019

ในแต่ละสัปดาห์ชายฝั่งทางเหนือจะผลิตสมุนไพร ที่ปลูกอย่างยั่งยืน หลายพันชนิดที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมของ SCS Kingfisher การรับรองจาก SCS ให้ความโปร่งใสที่ลูกค้ารายย่อยและผู้บริโภคไว้วางใจ