ช้อปปิ้งของผู้บริโภคเติบโตอย่างยั่งยืน
อินโฟกราฟิก

ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการรับรองที่เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่?

พฤษภาคม 10, 2018

ผลสํารวจนักช้อปสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสําหรับ®อย่างยั่งยืน


ลงนาม