ผู้ชายโดยต้นไม้
วีดิทัศน์

การตรวจสอบออฟเซ็ตคาร์บอนป่า: สิ่งที่คาดหวังในระหว่างการเยี่ยมชมภาคสนาม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ SCS Global Servicesเรามีความภาคภูมิใจในการดําเนินการประเมินที่ครอบคลุมและนําเสนอบริการที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ในวิดีโอนี้ เราติดตาม SCS Forester Francis Eaton ในขณะที่เขาตรวจสอบโครงการชดเชยคาร์บอนในป่าในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ


ลงนาม