บทความ

เครื่องหมาย FSC ของการป่าไม้ที่รับผิดชอบ

2 / 12 / 2014

เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก FSC การดําเนินงานป่าไม้จะต้องตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจ อินโฟกราฟิกนี้ช่วยชี้แจงวิธีการทํางานของการรับรอง FSC