การตรวจสอบกฎระเบียบของ FDA

วิธีเตรียมตัวสําหรับการตรวจสอบตามกฎระเบียบของ FDA ครั้งต่อไปของคุณ

ในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบโดย FDA โดยไม่แจ้งล่วงหน้า เราจะหารือเกี่ยวกับ:

ประเภทของการตรวจสอบกฎระเบียบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ประเภทของแบบฟอร์มการตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

การปิดการตรวจสอบ

ติดตามผลการตรวจสอบ

ลงนาม