คุณภาพอากาศภายในอาคาร
วีดิทัศน์

การรับรองคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วย SCS

ก.ย. 27, 2018

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรับรองข้อได้เปรียบในร่มของ SCS ซึ่งให้ความมั่นใจแก่เจ้าของอาคาร ผู้ระบุผลิตภัณฑ์และผู้อยู่อาศัยในอาคารว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบและรับรองแล้ว ยังได้ยินจากลูกค้าปัจจุบันของเราเกี่ยวกับข้อดีของการทํางานกับ SCS Global Services.