ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรองที่เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนของ SCS
การสัมมนาผ่านเว็บ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรองที่เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนของ SCS

วันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้จัดการด้านการเกษตรที่ยั่งยืนของ SCS Kevin Warner เป็นเจ้าภาพในการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับ การรับรองที่เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนของเรา เขากล่าวถึงวิธีที่ บริษัท ที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจใช้ Ecolabel Kingfisher ที่ปลูกอย่างยั่งยืนเพื่อแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจากการแข่งขันเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดที่เพิ่มขึ้นและเพื่อดึงดูดส่วนที่มีใจอย่างยั่งยืนของประชาชนที่ซื้อ