เบียร์ยางไขมัน
วีดิทัศน์

พบกับเบียร์คาร์บอนเป็นกลางที่ได้รับการรับรองเป็นขวดแรกของโลก

วันที่ 12 มกราคม 2564
ในวิดีโอนี้เรียนรู้ว่า New Belgium Brewing แตกต่างจากเบียร์อื่น ๆ ทั้งหมดอย่างไร ดูว่า Fat Tire Amber Ale ได้รับการรับรองคาร์บอนเป็นกลางได้อย่างไรลดการปล่อยมลพิษตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมด