การจับปลา
บทความ

Op-ed: ห้าตํานานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรอง

1 ธ.ค. 2021

การประมงที่ลดลงและแรงกดดันต่อระบบนิเวศทางทะเลทั่วโลกได้ผลักดันความต้องการแหล่งอาหารทะเลทางเลือกและยั่งยืนมากขึ้น ในการตอบสนองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําได้ถูกลบออก อย่างไรก็ตามการขาดความตระหนักและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในประชาชนทั่วไปยังคงขัดขวางการดูดซึมที่กว้างขึ้น

นี่คือห้าตํานานที่พบมากที่สุดที่ทําลายคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรองในตลาด

บทความที่เขียนโดย อดัม ดาดดิโน