ผัก
การสัมมนาผ่านเว็บ

การรับรองอินทรีย์- เริ่มต้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

การสัมมนาผ่านเว็บนี้จะให้พื้นฐาน - รายละเอียดการรับรองอินทรีย์สําหรับโปรเซสเซอร์อาหารและผู้ผลิตส่วนผสม


ลงนาม