ท่อนไม้ที่ซ้อนกันอยู่ด้านบนของกันและกัน
การสัมมนาผ่านเว็บ

ข้อกําหนดสําหรับการจัดหาไม้ควบคุม FSC

วันที่ 9 มิ.ย. 2559

การสัมมนาผ่านเว็บนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ถือใบรับรอง FSC Chain of Custody ในการเปลี่ยนจาก V2-1 เป็น V3 ของ FSC-STD-40-005 มันมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับมาตรฐาน เรียนรู้ว่าคุณต้องทําอะไรเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการตรวจสอบของคุณไปยังเวอร์ชัน 3 และรับคําตอบของคําถามของคุณเกี่ยวกับข้อกําหนดใหม่


ลงนาม