อาหารจากพืช
การสัมมนาผ่านเว็บ

การรับรองจากพืช SCS: บทนําและภาพรวม

8 ก.พ. 2566

การสัมมนาผ่านเว็บนี้ให้ภาพรวมของมาตรฐานการรับรองจากพืช SCS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งมอบความไว้วางใจและความโปร่งใสในการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็วและวิธีที่ บริษัท ต่างๆใช้การรับรองจากพืชเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนจากการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของตน Lucy Anderson ผู้อํานวยการฝ่ายการรับรองการอ้างสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ของ SCS จะแนะนําคุณเกี่ยวกับกระบวนการรับรอง สิทธิประโยชน์ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นใช้งานการรับรองจากพืช


ลงนาม