การรับรองเนื้อหารีไซเคิล

การรับรองเนื้อหารีไซเคิลยางฉีก

ยางฉีกได้รับการรับรองเนื้อหารีไซเคิลจาก SCS Global Services สําหรับบ้านของพวกเขาสร้างจากยางรีไซเคิล 93% บ้านเหล่านี้ให้ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและกําลังถูกสร้างขึ้นทั่วโลก