คุกกี้
วีดิทัศน์

SQF Edition 9: การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตมาตรฐาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
การสัมมนาผ่านเว็บแบบโต้ตอบนี้ให้ภาพรวมของการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน SQF ใหม่และช่วยเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2021 โฮสต์ของคุณ Radojka Barycki จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนไปสู่รุ่นมาตรฐานใหม่ได้อย่างราบรื่น

ลงนาม