วีดิทัศน์

สตาร์บัคส์ประกาศโครงการ 'Greener Stores'

วันที่ 14 ก.ย. 2561

เควิน จอห์นสัน ประธานและซีอีโอของสตาร์บัคส์ ประกาศกรอบงาน "Starbucks Greener Stores" และความมุ่งมั่นในการออกแบบ สร้าง และดําเนินการ "Greener Stores" 10,000 แห่งทั่วโลกภายในปี 2025 SCS Global Services กําลังร่วมมือกับสตาร์บัคส์เพื่อตรวจสอบและตรวจสอบกรอบการทํางานนี้