ก๊าซเรือนกระจก
การสัมมนาผ่านเว็บ

ประโยชน์ของการตรวจสอบสินค้าคงคลังก๊าซเรือนกระจกของบุคคลที่สาม

19 พฤษภาคม 2023

ในการสัมมนาผ่านเว็บ 30 นาทีนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก รวมถึงคะแนน CDP ที่ได้รับการปรับปรุงและการให้คะแนน ESG กระบวนการตรวจสอบสินค้าคงคลังของคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในคือใครเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการตรวจสอบของคุณดําเนินไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ: 

* สิ่งที่คาดหวังในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

* ระดับการประกัน

* ประโยชน์เพิ่มเติมของการตรวจสอบ


ลงนาม