การสัมมนาผ่านเว็บการรายงานความยั่งยืนของ SCS Consulting
การสัมมนาผ่านเว็บ

การบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บ: การรายงานความยั่งยืน: วิวัฒนาการจากกรอบการทํางานโดยสมัครใจสู่มาตรฐานที่มีการควบคุม

13 ก.ย. 2023
พื้นที่การรายงานความยั่งยืนมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วด้วยความคาดหวังที่เปลี่ยนจากการรายงานโดยสมัครใจเป็นการรายงานภาคบังคับในหลายเขตอํานาจศาล การพัฒนามาตรฐานใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้และการควบรวมกิจการของผู้อื่นได้เปลี่ยนภูมิทัศน์การรายงาน ESG เพิ่มเติม ในการสัมมนาผ่านเว็บ 45 นาทีนี้ Bonnie Holman กรรมการผู้จัดการ ESG Consulting ที่ SCS Consulting Services ได้กล่าวถึงการอัปเดตที่สําคัญเหล่านี้และให้ความชัดเจนสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและ บริษัท ต่างๆเพื่อทําความเข้าใจวิธีเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการรายงาน

ลงนาม