แม่น้ําที่ไหลผ่านป่าจากด้านบน
วีดิทัศน์

การรับรองป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบกับ SCS คืออะไร?

วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ลูกค้า SCS พูดถึงเหตุผลที่พวกเขาให้ความสําคัญกับการรับรองของพวกเขาและการทํางานกับผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ในทีม SCS เป็นอย่างไร

ลงนาม