ผลผลิตที่ไม่ผ่านการรับรองจีเอ็มโอ
วีดิทัศน์

ทําไมต้องรับการตรวจสอบโครงการที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ

วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ด้วยความต้องการของผู้บริโภคสําหรับอาหารที่ไม่ใช่จีเอ็มโอที่เพิ่มขึ้น บริษัท อาหารจึงตัดสินใจกําหนดผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อรับความแตกต่างที่ไม่ใช่จีเอ็มโอที่ได้รับการยืนยัน


ลงนาม