การเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อม

การเรียกร้องด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการยืนยันโดย บริษัท เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม พวกเขาสามารถอ้างถึงวิธีการผลิตบรรจุกระจายใช้บริโภคและ / หรือกําจัดผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมแล้วบางครั้งการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ยังถูกกําหนดให้รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือจริยธรรมในการผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ