แร่ธาตุและโลหะ

การจัดการความเสี่ยงด้านจริยธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโลหะและเหมืองแร่ช่วยในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ในตลาดและช่วยปกป้องชื่อเสียงของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก ข้อเสนอ SCS และการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามบุคคลที่สามเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองโปรโตคอลที่จําเป็นและเปลี่ยนไปใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ