แร่ธาตุและโลหะ

การจัดการความเสี่ยงทางจริยธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโลหะและเหมืองแร่ช่วยในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ในตลาดและช่วยปกป้องชื่อเสียงของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก SCS เสนอการรับรองจากบุคคลที่สามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามโปรโตคอลที่จําเป็นและเปลี่ยนไปใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ