แบบฟอร์มการตรวจทานผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบคุณสําหรับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง จากนั้นแนบความคิดเห็นของคุณเป็นเอกสาร Word, Excel หรือ PDF นอกจากนี้โปรดเพิ่มความคิดเห็นเพิ่มเติมในฟิลด์ความคิดเห็นด้านล่าง

ลงนาม