ความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์

* ต้องตอบคําถามทุกข้อ

ฟังก์ชัน

การนําทางเว็บไซต์ง่ายแค่ไหน? *

เนื้อหา

การอ่านและทําความเข้าใจเนื้อหาบนเว็บไซต์ง่ายเพียงใด *

ความสามารถในการติดต่อพนักงานขาย

การค้นหาข้อมูลติดต่อที่คุณต้องการนั้นง่ายเพียงใด *

ออกแบบ

การออกแบบเว็บไซต์มีประโยชน์ในการแนะนําสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่? *