โซลูชั่นสภาพภูมิอากาศ

การรักษาเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศภายในปี 2030 ผ่านการจัดการบังคับแบบแผ่รังสี

โทเบียส ชูลท์|  

ในขณะที่ก้าวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังเร่งขึ้นเช่นกันคือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ หัวใจหลักของปัญหาคือการปล่อยมลพิษและกิจกรรมของมนุษย์อื่น ๆ ที่เปลี่ยนสมดุลความร้อนของโลกวัดเป็น "การบังคับแผ่รังสี" ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นไปได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าของการหยุดชะงักของสภาพภูมิอากาศที่เป็นอันตรายและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยการจัดการความร้อนส่วนเกินนี้  ทุก บริษัท องค์กรและเขตอํานาจศาลของรัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการจัดการวิกฤตสภาพภูมิอากาศในระยะใกล้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนปี 2030 และนําไปสู่อนาคตสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน 

การจัดการบังคับแบบเรเดียล (RFM) เป็นผลพลอยได้โดยตรงของวิทยาศาสตร์ฉันทามติ IPCC ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  มันให้วิธีการที่ครอบคลุมมากที่สุดและมีประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ในการคํานวณรอยเท้าสภาพภูมิอากาศกําหนดความคืบหน้าต่อและตรวจสอบความเป็นกลางสภาพภูมิอากาศที่แท้จริงและสร้างการชดเชย  นอกจากนี้ยังขยายช่วงของโครงการบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่สามารถตรวจสอบได้อย่างมากโดยให้ทางเลือกที่มากขึ้นสําหรับองค์กรที่ต้องการลดรอยเท้าสภาพภูมิอากาศของพวกเขาในลักษณะที่คุ้มค่าที่สุดในขณะที่มีส่วนร่วมที่มีความหมายต่อเสถียรภาพสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

คลิกที่นี่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ข้อเสนอการบริการ
  • คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์
  • ประโยชน์
  • คําถามที่พบบ่อย

Radiative Forcing Management (RFM) ให้บริษัทเครื่องมือ องค์กร และเขตอํานาจศาลของรัฐต้องมีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดต่อสภาพภูมิอากาศของเรา  เครื่องมือเหล่านี้รวมถึงรอยเท้าสภาพภูมิอากาศที่แม่นยํากว่าที่เคยเป็นมามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับขนาดของโซลูชั่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศก่อนที่จะข้ามเกณฑ์อุณหภูมิที่สําคัญและตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสําหรับการบรรลุความเป็นกลางของสภาพภูมิอากาศ

  1. การตรวจสอบรอยเท้าสภาพภูมิอากาศ – รอยเท้าคาร์บอนแบบดั้งเดิมสะท้อนให้เห็นถึงเพียงส่วนเล็ก ๆ ของเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การรักษาเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศในระยะใกล้ที่สําคัญและในที่สุดการฟื้นฟูโลกให้มีสุขภาพภูมิอากาศที่สมบูรณ์มากขึ้นจําเป็นต้องมีความเข้าใจที่สมบูรณ์มากขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดปัญหา ค้นหาเพิ่มเติม
  1. การให้คําปรึกษาด้าน สภาพภูมิอากาศ - เมื่อกําหนดรอยเท้าสภาพภูมิอากาศที่ใช้ RF ของคุณแล้วคุณสามารถเลือกโอกาสในการบรรเทาที่มีประสิทธิภาพได้หลากหลายขึ้นซึ่งหลายโอกาสอาจคุ้มค่ากว่าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ค้นหาเพิ่มเติม
  1. โครงการบรรเทาสภาพภูมิอากาศ Pre-Screening - ความคิดริเริ่มในการบรรเทาผลกระทบในปัจจุบันที่วางแผนไว้และที่อาจเกิดขึ้นได้รับการประเมินตามกรอบการประเมินวงจรชีวิตเพื่อระบุผลประโยชน์ร่วมที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการแลกเปลี่ยนที่ไม่พึงประสงค์ต่อสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความคิดริเริ่มสําหรับความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและต้นทุน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  1. การลดผลกระทบสภาพภูมิอากาศและการตรวจสอบความเป็นกลาง ของสภาพภูมิอากาศ - ด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมของวิธีการบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่ปรับให้เหมาะกับโปรไฟล์ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณหรือสะท้อนถึงขอบเขตของอิทธิพลของคุณเป็นไปได้ที่จะลดหรือชดเชยรอยเท้าสภาพภูมิอากาศของคุณทั้งหมด ค้นหาเพิ่มเติม
  1. การตรวจสอบและการตรวจสอบโครงการ Climate Offset – การบัญชี RF ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโครงการบรรเทาสภาพภูมิอากาศที่มีส่วนช่วยวัดเป้าหมาย RFM ทั่วโลกหรือการลด RF ในภูมิภาคที่ "มีความเสี่ยงสูง" ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโลก  ค้นหาเพิ่มเติม

ขอข้อมูล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ กรอกแบบฟอร์มและหนึ่งในตัวแทนของเราจะติดต่อกลับหาคุณในไม่ช้า