อาคารสีเขียว

ภาคอาคารอยู่ในระดับแนวหน้าของความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมในการออกแบบวัสดุศาสตร์การผลิตและประสิทธิภาพการดําเนินงานผลักดันการปรับปรุงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ตั้งแต่วัสดุโครงสร้างเพื่อการตกแต่งตกแต่งภายในผู้ผลิตจะตอบสนองต่อการออกแบบและข้อกําหนดของลูกค้าโดยรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นไปตามมาตรฐานความเป็นเลิศ SCS ให้บริการการรับรองจากบุคคลที่สามอย่างเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามเรามีคําตอบ ถ้าคุณต้องการบางอย่าง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ